Dorpshuis de Suderfinne

Update April 2024

Inmiddels zijn de Jister en de Bleense weer volop in bedrijf: de bridgeclub, dam- en schaakvereniging, shantykoor, biljart & toneelvereniging kunnen weer terecht en ook na de training en wedstrijden van SV Suwâld is het weer een gezellige nazit. De nodige vergaderingen vinden weer plaats en ook de ‘Noflike kofjemoarn’ is weer als vanouds.

Presentatie nieuwe indeling – 25 maart

Volop belangstelling was er vanuit het dorp en de gebruikers van de Suderfinne. Een mooie opkomst en ook de architect Rudolf Zijlstra was aanwezig deze avond. Voorzitter Oene heeft iedereen meegenomen in het proces dat de werkgroep heeft doorlopen. Na de presentatie was er ruimte voor een ieder om de tekeningen van dichtbij te bekijken. Inmiddels heeft iedereen het plan kunnen voorzien van feedback. Een oproep om nog eens kritisch te kijken naar de bergruimte voor de muziekinstrumenten, het verkennen van de ruimte onder de Jister als bergruimte, vernieuwing van de frituurinstallatie en een mogelijkheid voor een tweede biljart komen hier voorbij.

De tekeningen liggen ter inzage in de Suderfinne voor de geïnteresseerden. 

It Pypke

De pubquiz in maart was weer een groot succes! It Pypke-bestuur kijkt de komende maand met een werkgroep naar de ideale indeling. De ruimte blijft gelijk, maar we hebben nu de mogelijkheid om dingen slimmer te doen. Denk bijvoorbeeld aan kortere route voor de bierfusten vanuit het berghok of misschien wel een lift voor de fusten. Heb je zelf ideeën hierover dan kun je die melden bij het bestuur of mailen naar itpypke@gmail.com.

Benefietconcert – 23 maart

23 maart organiseerde Rotaryclub Bergum een benefietconcert waar Saskia en Lisanne een cheque van maar liefst € 8000,– mochten ontvangen. Een mooi bedrag wat we goed kunnen gebruiken voor de inrichting van de Suderfinne & it Pypke.

Dinsdag 17 Oktober 2023

Het was een sombere dag in Suwâld, een dag die velen niet snel zullen vergeten. Op dinsdagochtend 17 oktober 2023 vindt er iets onverwachts plaats in het hart van Suwâld. Een verwoestende brand treft ons geliefde dorpsgebouw, De Suderfinne. Rond kwart over 9 ‘s ochtends fietst de 17-jarige Thymen Veenstra naar school wanneer hij rook uit het dak van het pand ziet komen en de brandweer belt. Urenlang verspreidden de vlammen zich vanuit jeugdsoos It Pypke, terwijl we toekeken hoe de brandweer de brand bluste. In de wijde omtrek was de fikse grijze rookpluim te zien, terwijl kilometerslange blusslangen ontelbare liters water vanuit het kanaal naar het hart van ons dorp pompten. Tranen rolden over onze wangen, zichtbaar of onzichtbaar. Deze ramp raakt iedereen in het hart. Maar te midden van alle chaos blijkt de veerkracht van ons dorp een krachtig lichtpunt te zijn.

Schade en herstelwerkzaamheden

Gelukkig is niet alles verloren. Het biljart en de spullen van de bridge, dam- en schaakvereniging liepen alleen rookschade op. De instrumenten van de muziekvereniging en het shantykoor kregen het iets zwaarder te verduren, maar gelukkig bleef ook daar de schade beperkt. Van de toneelvereniging was er geen materiaal in het pand aanwezig, behalve de lampen. Het materiaal van de dartclub is door de brand verwoest. Van It Pypke is weinig meer over. Tijdens de sloop zijn er een aantal oude lp’s gevonden die Piet op dit moment met veel liefde probeert te herstellen. Ook zijn de fotoboeken gevonden met veel schade, we proberen zoveel mogelijk te digitaliseren. De gehele benedenverdieping heeft zoveel rook- en waterschade opgelopen dat bijna de volledige inventaris is afgevoerd. Hierdoor hebben we tijdelijk ook geen sportkantine. Wat nog bruikbaar is van de inventaris is schoongemaakt en opgeslagen. We zijn hard bezig om de Jister weer open te krijgen, hiervoor zijn nutsvoorzieningen nodig en moet alles grondig schoongemaakt, gedroogd en opnieuw geverfd worden. Hoeveel tijd dit gaat kosten is momenteel nog onduidelijk. Voor it Pypke kijken we naar een tijdelijke locatie.

Toekomstplannen en herstel

De sloop van de restanten van het dak is gestart en we zijn momenteel in gesprek met een aannemer en architect. We laten het gebouw zo snel mogelijk waterdicht maken met een tijdelijk dak zodat het droogproces kan beginnen. De intentie is om het gebouw volledig te herstellen.

We streven naar een duurzame wederopbouw, waarbij de architect ook let op een efficiënte indeling. Zodra de plannen gereed zijn, zullen deze worden voorgelegd. De goedkeuring van de verzekering en de benodigde vergunningen van de gemeente zijn essentieel voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen met de wederopbouw.