De tsjerke

Sint-Georgius kerk, is bekend als de Herfoarme tsjerke

ANBI

ANBI – algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

ANBI gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente van Suwâld
KvK nummer:76588742
RSIN/Fiscaal nummer:002671980
IBAN:NL40 RABO 0320 9710 74
Website adres:www.doarpsuwald.nl
Adres:Kerkbuurt 23
Postcode:9265 LP
Plaats:Suwâld
Postadres:Kerkbuurt 4
Postcode:9265 LS
Plaats:Suwâld

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Plaatselijke regeling update Januari 2014